Fusiebrief scholen Radewijk en Den Velde voor gemeenteraad

DEN VELDE – De gemeenteraad van Hardenberg krijgt dinsdag 15 januari een brief te behandelen van de onderwijsstichting Arcade. Deze stichting heeft besloten om per 1 augustus 2019 obs Den Velde te laten fuseren met cbs ’t Kompas in Radewijk.

De nieuwe school, een samenwerkingsschool voor openbaar en christelijk onderwijs, wordt gevestigd in Den Velde. De brief van Arcade is een formele zaak, omdat de gemeente een toezichthoudende rol op het openbaar onderwijs heeft. Van de ouders die zich hebben uitgesproken over de fusie was 95% voorstander van de fusie.

De beide schoolbesturen, Arcade van obs Den Velde en Chrono van cbs Radewijk, zijn sinds 2017 met elkaar in gesprek om de wenselijkheid en haalbaarheid van een fusie te bespreken. Die fusie blijkt nodig omdat beide scholen apart niet kunnen overleven, maar samen wel. Bovendien krijgt het onderwijs een nieuwe impuls, omdat dankzij extra financiën van Arcade gewerkt wordt aan onder meer een leerplein, het meubilair wordt vernieuwd en de buitenkant krijgt een modernere uitstraling.

Om duidelijk te maken dat het een samenwerkingsschool wordt krijgt de school een identiteitscommissie met wettelijke bevoegdheden. De naam van de school wordt obs Den Velde, maar het kan zijn dat het schoolgebouw later nog een andere naam krijgt.

Overigens is het voorstel van B&W dat zij zullen reageren op de brief van Arcade.

(foto: de vroegere lagere school in Den Velde)