Gasten De Kleine Belties sparen voor Woord en Daad

HARDENBERG – In het vakantieseizoen 2018 hebben de gasten van vakantiepark De Kleine Belties in Hardenberg geld ingezameld voor de organisatie Woord en Daad.

Dat gebeurde tijdens de collectes van de Zondagavondzang, de collecte van het 70-jarig jubileumconcert, de 55+weken en op de Belties Braderiedag. Samen heeft dit een bedrag van 7.500 euro opgebracht.

Het geld wordt aan twee projecten besteed: het cashewproject en Drops4Crops.Het cashewproject biedt kleine boeren de mogelijkheid hun oogst te vermarkten en biedt veel vrouwen een baan in de verwerking. Drops4Crops traint kleine boeren in het benutten van het schaarse water om de oogst te verbeteren en zo een menswaardig inkomen op te bouwen.

In beide projecten wordt gewerkt aan het begeleiden en trainen van kleine boeren in het droge Burkina Faso, zodat zij in de moeilijke omstandigheden toch kunnen oogsten en zo in hun levensonderhoud en dat van hun omgeving kunnen voorzien.

De organisatie Woord en Daad is in 1973 vanuit de kerk opgericht. De belangrijke kernwaarde is ondernemerschap. Vanuit Bijbels perspectief wordt gewerkt aan duurzame verandering voor mensen in armoede.