Hardenberg krijgt zonneparken

HARDENBERG – De gemeenteraad van Hardenberg heeft dinsdagavond groen licht gegeven voor de aanleg van zonneparken. Het betreft 7 pilotprojecten in onder meer Lutten, De Krim, Heemse, Dedemsvaart en aan de Hoogenweg. Ook het project van LC Energy op de landbouwgrond van Albert Reinders tegenover woonwijk Baalderveld, waar nogal tegen werd geprotesteerd, kan doorgaan.

Wel heeft de raad via een amendement aangegeven dat ze eerst wil weten hoe aan de randvoorwaarden wordt voldaan voordat B&W een omgevingsvergunning verstrekken.
Die randvoorwaarden zijn onder meer het betrekken van de omgeving bij de plannen en het inpassen van de zonneparken in de omgeving.

Alle partijen waren van mening dat er voorzichtig moet worden omgegaan met het gebruiken van landbouwgrond voor zonneparken. Liever eerst de ruimte op daken van bedrijven en woningen gebruiken, maar men begreep ook dat niemand hiertoe gedwongen kan worden. De gemeenteraad heeft vorig jaar echter besloten dat er meer duurzame energie moet worden geproduceerd, een opgave die alleen behaald kan worden als er een mix komt van windenergie, zonne-energie, biomassa, betere isolatie en restwarmte van bedrijven als de Wavin. Om die reden is dinsdagavond een motie aangenomen om zonnepanelen te plaatsen op gemeentelijke gebouwen en om actief te bevorderen dat meer mensen en bedrijven zonnepanelen op het dak aanbrengen.

Reinders, eigenaar van het terrein van 13 hectare tegenover Baalderveld, vertelde blij te zijn met de uitkomst van het debat. De voorwaarden die worden genoemd, zoals het betrekken van de buurt bij het project, het ruimtelijk inpassen van het zonnepark in de omgeving en de buurt financieel laten profiteren van de zonneparken, heeft hij volgens eigen zeggen al uitgewerkt. “Het is goed dat het nu vast ligt, dat geeft zekerheid voor iedereen.”

Raad was ‘beetje dom’
De raad vond wel dat de procedure in het vervolg anders moet. “Wij zijn dom geweest”, vond PvdA-raadslid Rein Jonkhans. “We hebben vorig jaar het college gevraagd om alle plannen voor te leggen aan de gemeenteraad. Daarmee hebben we veel mensen in een lastig parket gebracht, omdat ze nu voor of tegen iets moesten zijn waarvan ze niet wisten hoe het zou uitpakken.”
Voortaan wordt de oude procedure in ere hersteld: het college gaat de principeverzoeken afhandelen. De wijziging van een bestemmingsplan komt dan wel in de raad terecht. Zijn er geen bezwaren dan wordt het een hamerstuk en als burgers wel bezwaren hebben kan de raad er iets van zeggen.