Hardenberg stapt naar Raad van State over gaswinning

HARDENBERG – B&W van Hardenberg stappen naar de Raad van State om de gaswinning in de gemeente aan banden te leggen. Tegen adviezen van de gemeente en de provincie in heeft het Rijk besloten de NAM extra tijd te geven om gas te winnen: niet tot 2023, zoals de raad graag wilde, maar tot 2033.

Gedeputeerde Annemieke Traag heeft eerder gezegd dat ze overweegt de rechter in te schakelen, waarna de raad B&W wilde oproepen haar hierin te steunen, maar wethouder Te Rietstap vertelde dat het college zelf naar de Raad van State gaat, met hetzelfde verhaal als Gedeputeerde Staten. De raad wil wel dat het college overlegt met Gedeputeerde Staten om samen op te trekken.

Discussie was er ook over een meetsysteem. De raad wil dat er trilmeters komen die bodemtrillingen en bodemdaling kunnen registreren. Een duur systeem, dat nu nog niet op orde is. B&W hebben hierop aangedrongen in hun zienswijze tegen het besluit van de minister om de NAM extra tijd te geven voor de gaswinning. Als straks de gang naar de Raad van State wordt gemaakt willen B&W, dat de NAM verplicht wordt dit systeem op volle sterkte te brengen.