Idee voor zonnepark bij windpark De Veenwieken

DEDEMSVAART – Energiebedrijf Raedthuys wil een zonnepark van 20 hectare aanleggen bij het windmolenpark dat dit jaar wordt gebouwd op de grens van de gemeenten Hardenberg en Ommen, ten zuiden van Dedemsvaart.

Het idee verkeert in een pril stadium, er is nog geen vergunning aangevraagd en er loopt geen formele procedure. Eerst wil Raedthuys Pure Energie in gesprek met de omgeving. Daarom organiseert het energiebedrijf een informatiebijeenkomst op 23 januari in buurthuis Ommerkanaal.

Het idee voor dit zonnepark vloeit voort uit Windpark De Veenwieken. Raedthuys realiseert vier van de tien windmolens. Hierdoor heeft het bedrijf contact met de eigenaar van de gronden waar enkele windmolens komen. Deze grondeigenaar staat open voor een zonnepark. Door windmolens en een zonnepark te combineren, kan er op deze locatie meer duurzame energie worden opgewekt
De verwachte opbrengst van het zonnepark is 20 miljoen kilowattuur per jaar, een kwart van wat de gemeente Ommen gebruikt.

Het bedrijf heeft het idee om 25% van het zonnepark beschikbaar te stellen aan de omgeving, bijvoorbeeld via een energiecoöperatie. Dit wordt ook toegelicht tijdens de informatiebijeenkomst op 23 januari in het dorpshuis Ommerkanaal, Ommerkanaal West 22 in Ommen. De bijeenkomst begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur).