Kanoclub toch naar locatie Molengoot

HARDENBERG – Het moet al gek lopen als de kanovereniging in Hardenberg niet verhuist naar de plek die de gemeente oorspronkelijk in gedachten had. Dat is in het Vechtpark achter de brandweerkazerne.

B&W hadden een voorstel klaarliggen voor verhuizing van het clubhuis van de kanovereniging bij de prinses Amaliabrug, omdat een groep particulieren op de plek van het clubhuis een flat wil bouwen. De raad besloot echter dat er aanvullend onderzoek moest komen. Misschien waren er wel betere plekken, het Vechtpark was het domein van de beschermde patrijs en de nieuwe watersportvereniging wilde ook een plek zodat samenwerking voordelen zou kunnen opleveren. Het college was niet blij met dat raadsbesluit, omdat alle plekken al waren onderzocht en haast was geboden omdat anders de flatbouwers zouden afhaken.

Tijdens een ‘bijpraatsessie’ dinsdagavond, voorafgaand aan de raadsvergadering, vertelde wethouder Martijn Breukelman wat de gesprekken met de verenigingen had opgeleverd.
Het blijkt dat er twaalf locaties zijn onderzocht en dat er van die twaalf maar één is, waar alle wensen gerealiseerd kunnen worden, namelijk in de buurt van de prins Bernhardbrug, tussen deze brug en de Voorstraatbrug.
De nadelen zijn echter groter dan de voordelen, vinden B&W. De plek is niet bereikbaar voor voertuigen, hij zit dicht tegen woonbebouwing aan en het bestemmingsplan moet daarvoor gewijzigd worden. Volgens het college niet realistisch en niet op korte termijn te realiseren.

Wat overblijft is het verplaatsen van het clubgebouw van de kanovereniging naar de locatie Molengoot in het Vechtpark, in combinatie met kleedgelegenheid voor gebruikers van de wildwaterbaan. Alleen dan kan op korte termijn verder worden gewerkt aan de plannen voor een flat bij de Amaliabrug. Alle andere oplossingen kosten zoveel tijd – met kans op tegenacties van bewoners – dat het wel een jaar kan duren voordat er ook maar iets gedaan kan worden. Daardoor is het waarschijnlijk, aldus B&W, dat de particulieren die de flat willen bouwen zullen afhaken. Samen met de watersportvereniging wordt later dit jaar onderzocht of er havenfaciliteiten kunnen komen en zo ja, op welke plek.

Het is de bedoeling dat het voorstel van B&W dinsdag 17 juli eerst wordt besproken in de oriënterende raadsvergadering en dat nog diezelfde avond een besluit wordt genomen.