Knallende start Open Bedrijvendag

HARDENBERG – De grote vraag is voor veel bedrijven: hoeveel bezoekers trekt de eerste Open Bedrijvendag van Hardenberg? Want ze hebben kosten noch moeite gespaard om aan die bezoekers te laten zien wat voor een mooi bedrijf ze hebben. Maar misschien is het antwoord op die vraag nog niet het allerbelangrijkste. Nóg belangrijker is het dat de bedrijven samen hebben begrepen dat ze iets moeten doen om jongeren en iets minder jongeren te interesseren voor hun bedrijf.

Voor veel bedrijven is het noodzaak om in actie te komen, vanwege de krapte aan goed geschoold personeel. De tijd is voorbij dat nieuw personeel zich automatisch aandient. Onder leiding van Stendert de Vries en Lilian Wiggers van Het Ondernemershuis en Cindy Elsman van de gemeente Hardenberg is de afgelopen maanden gewerkt aan het organiseren van een Open Bedrijvendag. Passend bij het Hardenberger bedrijfsleven waren de reacties eerst wat aarzelend, maar later steeds enthousiaster. Omdat men de noodzaak begreep dat het tonen van het bedrijf goed is, om toekomstige werknemers te laten zien wat men in huis heeft, maar ook om de inwoners van de gemeente te tonen dat er veel bedrijven zijn waar men met recht trots op mag zijn.

Vervolg
De opening van de eerste Open bedrijvendag was bij Heuver Banden op industrieterrein Broeklanden. Samen met Jan Heuver rolde burgemeester Peter Snijders een reusachtige band naar binnen, waarna knallend de confetti de hal in werd geschoten. In deze hal was ook het onderwijs met enkele stands aanwezig, de EHBO had hier een plek gevonden en de catering was op deze centrale plek gevestigd.
Hoeveel bezoekers deze eerste Open Bedrijvendag heeft getrokken is nu nog niet bekend. Wel weet men dat het bijvoorbeeld in Hoogeveen en Emmen enkele jaren heeft geduurd voordat het echt een drukte van belang was. Daarom is nu al besloten dat er volgend jaar weer een Open Bedrijvendag Hardenberg wordt georganiseerd.