Lidl, Liedel en Laidel

Een klassieke fout: naar Duitsland rijden om bepaalde boodschappen te halen op een Duitse feestdag. Dat overkwam mij op woensdag 3 oktober, de dag van het Leidens Ontzet (kent u dat nog? 80-jarige oorlog, hutspot, haring en wittebrood).

Alles op slot, want de Duitsers zaten bijna allemaal in Nederland. Niet vanwege dat Leidens Ontzet, maar omdat het de Dag van de Duitse Eenheid was, de herdenking van de fusie van de BRD en DDR in 1990. Het is zo’n dag dat de wegen naar Nederland gevuld zijn met Volkswagens, BMW’s, Opels en Mercedessen met het NOH-nummerbord. Dat bleek later op de dag ook bij Albert Heijn in Hardenberg, waar Duits de voertaal was. En op de Markt was het geen Lidl maar Liedel.

Over Lidl gesproken: een poos geleden werd er flink gelachen om een Nederlander die op tv vertelde dat hij boodschappen ging doen bij de Laidel. De sul, dacht iedereen. Maar eigenlijk paste hij zich uitstekend aan bij de verengelsing van onze maatschappij. Ook als er een Nederlands woord voor bestaat willen we interessant doen door de Engelse vorm te gebruiken.

In onderwijsland weet men op dit gebied van wanten. Op de landbouwscholen bijvoorbeeld. In onze regio heet de landbouwschool niet meer Groene Welle, maar Zone.college. Daar heeft iemand met een combinatie van varkenspest, q-koorts en myxomatose in zijn lijf flink geld aan verdiend. Iedereen verklaart de beleidsmakers voor gek, maar die doen net alsof ze het ook echt zijn en willen de protesten niet horen. Terwijl ze enkele jaren geleden ook al voor zot werden uitgemaakt omdat ze bijvoorbeeld een opleiding voor loonwerker Mighty Machines noemden, en de opleiding plantenteelt werd Surprising Nature. Sinds een jaar of twee doen ze weer normaal en is veeteelt weer veeteelt en akkerbouw akkerbouw.

Maar deze idioterie heeft nog steeds volgers. Nu slaan landelijk de ROC’s op hol. Vanaf januari veranderen de namen van kantooropleidingen. Van Nederlands naar Engels. Maar de manier waarop is nogal verwonderlijk. Je zou namelijk denken dat wanneer je de zaak verengelst de naam Managementassistent wordt gewijzigd in Management assistant. Maar nee, die naam wordt gereserveerd voor Directiesecretaresse.
Managementassistent wordt daarom gewijzigd in Office assistant. Letterlijk vertaald: kantoorhulp. Alleen klinkt dat niet sexy genoeg.

Tijdens een studiedag van onderwijsinstellingen in het Vechtdal  afgelopen week had men Ruud Veltenaar ingehuurd: inspirator, toekomstfilosoof, trendwatcher en opschepper. Volgens hem kan over een jaar of zes, zeven bij de mens een chipje worden ingebracht waardoor het IQ flink stijgt. Nou is dat ook wel nodig, want de gemiddelde IQ-testscores zijn in de afgelopen decennia alleen maar gedaald, weet men al sinds 2004 te melden.

Voor de bedenkers van die naamsveranderingen mag gehoopt worden, dat de chipjes in verpakkingen van 2 stuks worden verkocht.