Meevaller Hardenberg minder groot dan hij lijkt

HARDENBERG – Het lijkt erop alsof de gemeente Hardenberg een goed financieel jaar achter de rug heeft. En grotendeels klopt dat ook: er is meer grond verkocht, er zijn minder mensen die een WW-uitkering ontvangen. In totaal laat de jaarrekening 2018 een positief resultaat zien van 12,4 miljoen euro. Daar moeten echter een paar kanttekeningen bij worden gezet.

Een deel van de ‘winst’ bestaat uit geld dat in 2018 aan projecten betaald had moeten worden, maar omdat die projecten een jaar zijn doorgeschoven wordt het beschikbare geldbedrag ook een jaar doorgeschoven.
Verder levert de splitsing van de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg een bedrag op van zo’n 3,5 miljoen, maar dit geld was eerst beschikbaar gesteld en wordt nu als het ware weer teruggegeven. En een deel van de ‘winst’ is bestemd voor investeringen die de nieuwe coalitie in de raadsperiode 2018-2022 wil doen.
Er blijft echter dankzij de aantrekkende economie nog genoeg over om de bankrekening weer wat te vullen: Hardenberg heeft nu maar liefst 52 miljoen in reserve.

“Voor slechte tijden die we verwachten”, zegt wethouder Martijn Breukelman van Financiën. De Jeugdzorg en de WMO kosten elk jaar meer, in 2018 leverden beide terreinen zelfs een tekort op. Als het Rijk niet met meer geld over de brug komt moet de zorg voor een deel betaald worden door geld te halen uit de reservepot.

Toestanden als in andere gemeenten waar bibliotheken worden gesloten of ambtswoningen worden verkocht om de Jeugdzorg en WMO te kunnen betalen kent Hardenberg nog niet, “maar we hoeven ons ook niet rijk te rekenen”, aldus Breukelman: “We hebben weer wat vet op de botten, maar dat is hard nodig om de financiële risico’s en onzekerheden die op ons af komen op te kunnen vangen.”