Mist blijft rond herbouw schoenmakershuisje

HARDENBERG – De raadsleden Roelofs (CDA) en Odink (CU) zijn met een officieel kluitje in het riet gestuurd als antwoord op hun vragen over het schoenmakershuisje in Heemse.

Bij de bouw van het Rabo-kantoor op de hoek N34/Haardijk moest het huisje van de vroegere schoenmaker Ep Breukelman worden afgebroken, maar de afspraak was dat de eigenaar het een eindje verderop weer zou opbouwen. Dat laatste is nooit gebeurd en nadat Hardenberger Jan Wendt enkele maanden geleden tijdens een inspraakbeurt bij de gemeenteraad om actie vroeg, zijn de twee raadsleden in de pen geklommen.

Zij wilden van B&W weten waar het gemeentelijk monument herbouwd wordt, waarom het nog niet is herbouwd en wanneer dat dan wel gaat gebeuren.
De antwoorden van B&W zijn formeel van aard en komen op geen enkele manier tegemoet aan de intentie van de vragenstellers.

Parkeerplaats
Volgens B&W ligt op de plek waar het huisje herbouwd zou worden een tijdelijke parkeerplaats van de Rabobank. De toestemming hiervoor loopt in 2020 af. Dat beoogde perceel heeft de bestemming woongebied, dus zal het huisje in principe weer een woning worden, schrijft het college. Wanneer het pand herbouwd wordt kunnen B&W niet zeggen, maar niet voor 30 november 2020, omdat er zolang geparkeerd mag worden. En op de vraag wie de herbouw moet betalen reageren B&W met de opmerking: “de eigenaar.”

Die eigenaar is Zweers Bouwbedrijf, dat naar verluidt de stenen van het afgebroken huisje al heeft verwerkt vanwege de slechte kwaliteit. Hij zal dan ook met antwoorden moeten komen op de vragen van de raadsleden, tenzij Roelofs en Odink (hun partijen hebben samen een raadsmeerderheid) B&W dwingen om tot actie over te gaan om verhaal te halen bij de eigenaar.

 


U las zojuist een Premium artikel.
Zoals altijd: gratis.