Motie over ligging van huizen afgeschoten

HARDENBERG – Een huis bouwen als het vroegere tbc-huisje, dat kan meedraaien met de zon, hoeft nog niet van een groep raadsleden van de gemeente Hardenberg. Maar dat er bij nieuwbouw rekening wordt gehouden met een zo gunstig mogelijke ligging zodat daken volop zon kunnen vangen, dat zien ze wel zitten.

Hun idee is dan ook verwoord in een motie die dinsdagavond tijdens de raadsvergadering in stemming is gebracht. Indiener ChristenUnie, GroenLinks, PvdA, D66 en één CDA-raadslid waren voorstander van de motie, maar hun 12 stemmen waren niet voldoende om de 20 tegenstemmers op andere gedachten te brengen.

De VVD vond dit maar hap-snapbeleid en wilde wachten op een duurzaamheidsvisie van B&W. Bovendien dachten de liberalen dat de indieners van de motie woningen als het ware ‘op slot’ wilden zetten zodat bouwers in een bepaalde richting worden gedwongen. Volgens Hans Odink (CU) was dat zeker niet de bedoeling: het moest gezien worden als een proces van bewustwording. Mensen die willen bouwen zouden gewezen moeten worden op de voordelen van een gunstige ligging van hun woning.

Sympathiek, noemde CDA-woordvoerster Heidi Mensink het idee, maar dat hoefde niet in een motie vastgelegd te worden. Haar partijgenoot Piet-Cees van der Wel was het daar niet mee eens. Als enige van zijn partij stemde hij dan ook voor de motie.