Nieuwe bruggen worden eigendom gemeente

GRAMSBERGEN – De Kieftbrug (De Haandrik) en de Beltmansbrug (Anerweerdweg) over het Afwateringskanaal nabij Gramsbergen worden vervangen en daarna overgedragen aan de gemeente Hardenberg.

Beide bruggen zijn sinds 18 april afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Uit inspecties bleek dat de wapening in het beton van de bruggen dusdanig was aangetast, dat de veiligheid niet gewaarborgd kon worden. Door de aanleg van een noodbrug en noodweg hoeven de omwonenden niet meer om te rijden.

Met de gemeente Hardenberg is afgesproken dat de gemeente als wegbeheerder de Kieftbrug en de Beltmansbrug van waterschap Vechtstromen overneemt, mits het waterschap een groot deel van de kosten voor nieuwe bruggen betaalt. Het dagelijks bestuur van Vechtstromen is met dit voorstel akkoord gegaan. In de begroting voor 2019 heeft het waterschap rekening gehouden met een maximale bijdrage van 1,2 miljoen euro.