Onderzoek naar afsluiting Hessenweg

HARDENBERG – Afgelopen zomer is de Boshoektunnel naar sportpark De Boshoek in gebruik genomen en is de Hessenweg ter hoogte van nummer 72 afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Deze afsluiting heeft voor een maatschappelijke discussie gezorgd. De gemeente heeft daarom eind 2018 de werkzaamheden aan de Hessenweg opgeschort. Inmiddels zijn er gesprekken gevoerd met diverse belanghebbenden en zijn de tegengestelde wensen duidelijk geworden.

B&W hebben nu besloten dat een onafhankelijk verkeerskundig bureau de opdracht krijgt om de voor- en nadelen van de afsluiting van de Hessenweg te beschrijven. Het rapport is begin mei klaar waarna het college in juni een besluit neemt over hoe er verder gehandeld moet worden.
Mocht de weg weer aangepast worden, bijvoorbeeld een verbinding tussen Hessenweg en sportpark De Boshoek, dan kan dat pas in het najaar klaar zijn.