Onterechte zorg over panelen op gemeentelijke daken

HARDENBERG – Wethouder Jan ten Kate kon dinsdag meteen flink aan de bak. B&W wilden uiting geven aan de decembermotie van de raad om de gemeentelijke gebouwen van zonnepanelen te voorzien, maar de fracties hadden in de Stentor gelezen dat het elektriciteitsnet nieuwe stroom bijna niet meer aankan. Dat bleek maar een gedeeltelijke waarheid.

De aftrap werd gegeven door Linda Verschuur van 50+. Zij had gelezen dat er nog maar beperkte ruimte op het elektriciteitsnet is, zodat ze wilde weten wat dit betekende voor de plannen om in de omgeving van Hardenberg zonneparken aan te leggen.
De ChristenUnie vroeg zich af waarom maar op 4 gemeentelijke gebouwen zonnepanelen worden gelegd. En hoe zit het met panelen op schooldaken en gebouwen van sportverenigingen? Ook bij deze partij was er angst over de geringe netcapaciteit. Het CDA wilde weten of regionale ondernemers worden ingeschakeld, de VVD vroeg aandacht voor de communicatie: de gemeente moet duidelijk maken wat de investeringen opleveren en GroenLinks vroeg zich af of de panelen wel gemaakt worden door schone bedrijven en niet door bijvoorbeeld bedrijven in Zuid-Korea die ook clusterbommen maken.

De beantwoording van de vele vragen leverde niet veel problemen op voor Ten Kate. Het gebrek aan netcapaciteit is geen punt, zei hij, zolang de hoeveelheid zonne-energie andere soorten zoals gas vervangt. Pas wanneer er meer geproduceerd wordt dan er wordt afgenomen kan energiebedrijf Enexis in de problemen komen. Wat dit voor de lopende projecten betekent zoals het zonnepark bij Hardenberg-Baalderveld is nu nog niet duidelijk, daarover gaat de wethouder nog in gesprek met Enexis.

Panelen op schooldaken is een zaak van de scholen, want die zijn eigenaar van de gebouwen. Ten Kate zegde wel toe dat hij scholen wil stimuleren om zonnepanelen aan te schaffen.
Dat maar vier gemeentelijke gebouwen (gemeentehuis, gemeentewerf, theater en zwembad/sporthal) met zonnepanelen worden belegd komt doordat dit de enige gebouwen zijn die door de gemeente zelf worden gebruikt, vertelde Ten Kate. Hij kon het CDA gerust stellen met de opmerking dat zeker lokale bedrijven bij de aanschaf van de panelen worden betrokken, GroenLinks kreeg te horen dat in het inkoopbeleid is vastgelegd dat geen zaken worden gedaan met bedrijven die wapentuig maken en de VVD zegde hij toe dat wanneer de panelen daadwerkelijk worden geplaatst aan de inwoners van Hardenberg duidelijk wordt gemaakt hoeveel energie dit oplevert.

Als de plannen eenmaal zijn uitgevoerd kan de gemeente nog niet in het eigen gebruik voorzien, “maar we willen kijken of we op termijn alle energie die we nodig hebben via zonnepanelen kunnen opwekken”, zei Ten Kate.