OpKoers vraagt naar stand van zaken bij AZC Heemserpoort

HARDENBERG – Waar waren de Hardenbergers met grote verhalen over de problemen die AZC De Heemserpoort zou opleveren? Dinsdag hield de politieke partij OpKoers een openbare ledenvergadering met in het tweede deel, vanaf negen uur, een bijdrage van burgemeester Peter Snijders over de stand van zaken na ruim twee jaar AZC. Voor iedereen toegankelijk, maar buiten bestuur, raadsleden, huidige en vorige wethouder waren slechts twee leden en twee andere belangstellenden aanwezig.

Snijders was vergezeld van David Korver, de locatiemanager van het AZC. Die vertelde dat er momenteel 570 personen in het AZC verblijven, maar dat dit binnenkort wordt aangevuld tot 670, het maximum. Officieel zouden er 700 een plek kunnen krijgen met 50 noodopvang, maar omdat rekening wordt gehouden met mensen met een beperking kunnen er enkele tientallen minder opgevangen worden.

De samenstelling is volgens Korver sinds de start wel veranderd. Naar schatting maakt zo’n 20% kans op een verblijfsvergunning en 80% niet. Veel Nigerianen, die vrijwel kansloos zijn om te mogen blijven. In de beginperiode waren deze cijfers heel anders. Door de toename van het aantal asielzoekers, de bezuinigingen bij de IND en de moeite om nieuwe medewerkers te vinden duurt het momenteel 80 weken tot het eerste gesprek.

Meldingen
Burgemeester Snijders kreeg vooral vragen over veiligheid, verzameld door OpKoers-voorzitter Hilko Odink. Bijvoorbeeld waarom zo weinig bekend gemaakt wordt over het aantal incidenten, waarom als er iets gebeurt zoveel politieagenten worden ingeschakeld en hoe het zit met winkeldiefstallen. Volgens Snijders is met de buurt afgesproken dat die op de hoogte wordt gehouden van wat zich op het gebied van orde en veiligheid afspeelt rond het AZC. Anderen horen niets omdat ook niet openbaar wordt gemaakt hoeveel Nederlanders in Hardenberg betrokken zijn bij problemen. Snijders: “Afgelopen jaar 68 keer een melding over asielzoekers, variërend van een opstootje en zwart rijden tot winkeldiefstal en vechtpartijen. Van Hardenbergers vullen vele honderden meldingen de politierapporten.” Overigens wordt volgens David Korver in het AZC een zero-tolerance beleid gevoerd. Overtredingen als roken op de kamer of een grote mond opzetten leveren gele kaarten op en als dat vaker gebeurt wordt geld of zelfs een slaapplek ingehouden.

Politie
Over de ‘grote politiemacht’ die soms wordt waargenomen bij het AZC zei Snijders dat dit met de buurt is afgesproken. Bij soortgelijke gevallen komt in een Hardenberger wijk een agent op een fiets, maar om de buurt een extra gevoel van veiligheid te geven is het aantal agenten dat naar het AZC gaat wat forser. Afgelopen zomer was dit wat vaker omdat je toen een categorie ‘asieltoeristen’ uit voornamelijk Oost-Europa had die geen kans maken op een verblijfsvergunning maar wel voor onrust zorgde. “Helaas is de landelijke politiek nog niet zo ver dat die groep kanslozen ergens op één plek wordt verzameld waarna de procedure versneld wordt en ze sneller het land uitgezet kunnen worden”, vertelde Korver.

Contacten
Uit de zaal kwam ook een vraag over een positieve ontwikkeling, namelijk het aantal asielzoekers dat mag blijven en al een beetje ingeburgerd is door de vele vrijwilligers die in het AZC helpen. Tot nu toe werden ze over het hele land verspreid, maar met het COA is afgesproken dat ze zoveel mogelijk in Hardenberg kunnen blijven (Hardenberg heeft een opgave van het Rijk om jaarlijks 100 personen te huisvesten), zodat de contacten met hulpverleners, maatjes en taalschool voortgezet kunnen worden.