Haventje Hardenberg wordt uitgebreid voor watersporters

HARDENBERG – Eerst het huidige haventje in Hardenberg-centrum geschikt maken voor de komst van meer boten en dan kijken of het mogelijk is het huidige parkeerdek De Gedempte Haven heel of half af te breken om er een echte haven van te maken. Dat zijn de plannen van B&W nu dankzij sluizen in de Vecht er meer bootjes in Hardenberg kunnen komen.

Het haventje moet geschikt worden gemaakt voor zo’n 20 ligplaatsen en 2 plekken voor grotere schepen zoals rondvaartboten of de Vechtzomp, die vanaf 2020 kunnen aanmeren in Hardenberg. Dat betekent uitbreiding met drijvende steigers en het probleem van verzanding tegengaan. Voor het nieuwe haventje is een heus havenreglement gemaakt, waarin onder meer staan dat per nacht 1,25 per strekkende meter betaald moet worden (minimaal 5 meter) en daarnaast 97 cent toeristenbelasting per persoon. Er wordt nog een app gemaakt om dit makkelijk te kunnen afrekenen.

De gemeente heeft met diverse belangengroepen de verschillende mogelijkheden bekeken: onder meer bij de Willem-Alexanderbrug, bij het huidige haventje en tussen de Vechtbruggen. Er is voor het haventje gekozen omdat dan de mogelijkheid wordt opengehouden een grotere haven te maken. Een nieuwe Vechtbrug zit nog niet in de plannen van B&W verwerkt, daarvoor is volgens het college de noodzaak op dit moment minder groot.

De kosten voor het geschikt maken van het huidige haventje worden geschat op 634.000 euro.

Hardenberg zoekt extra rupsenbestrijders

HARDENBERG – De gemeente Hardenberg kan binnenkort misschien samen met de Twentse buren op werkbezoek naar Limburg. Bijna alle Twentse gemeenteraden willen dat hun gemeentebestuur iets doet aan de overlast die de eikenprocessierups veroorzaakt en Limburg schijnt de oplossing voor het probleem te hebben.

De raad van Hardenberg gaf dinsdagavond een soortgelijk signaal af aan B&W. Een motie van CDA, CU en VVD waarin B&W werden opgeroepen om meteen te beginnen met extra maatregelen om de rups te bestrijden werd unaniem aangenomen.
GroenLinks zou graag zien dat de beestjes op een groene manier bestreden zouden worden maar de VVD maakte het niet uit hoe. (“dus desnoods met napalm”, concludeerde wethouder Luiten). De oplossing door honderden nestkastjes op te hangen had geen zoden aan de dijk gezet, dus vond VVD-fractievoorzitter Bert Gelling dat rigoureuze maatregelen niet geschuwd moesten worden. Lees meer

Wethouders werken zich in het zweet op nieuwe trimbaan

HARDENBERG – Nuttig, mooi en gezond. Het Vechtpark bij Hardenberg krijgt steeds meer functies. Het gebied moet water vasthouden, het is een el dorado voor vogels, langs de oevers van de rivier staan van Baalder tot natuurcentrum De Koppel kunstwerken en er kan nu ook gesport worden.

Op diverse plekken is een soort trimbaan aangelegd waar men kan klimmen en klauteren. Een idee dat door inwoners is aangedragen en door de gemeente en sportondernemers is uitgewerkt. De officiële opening gebeurde dinsdagavond bij het Heemsermarspark door de wethouders Martijn Breukelman en Alwin te Rietstap. Die opening was niet het traditionele lintje doorknippen, door een papieren schutting fietsen of een doek wegtrekken maar actief de trimbaan afwerken, samen met andere sporters en onder begeleiding van professionele instructeurs.

Trimbaan
De trimbaan bestaat uit houten elementen en boulderingstenen die op drie plekken in het Vechtpark zijn geplaatst: ter hoogte van de Molengoot, het Heemsermarspark en de wijk Baalder. In het Heemsermarspark ligt een obstacleparcours. In combinatie met de boulderingsteen en de trappen van de overlaat leent deze plek zich goed voor groepstrainingen. Bij Baalder zijn workout elementen geplaatst die geschikt zijn voor een effectieve krachttraining.
Bij de Molengoot zijn langs het wandel-/fietspad verschillende elementen geplaatst voor bijvoorbeeld sit-ups en pull-ups. Hier kan men in combinatie met de boulderingsteen een stevig rondje maken.

Meer foto’s op: www.hardenberginbeeld.nl

Eerste van serie kinderfietsroutes gepresenteerd

GRAMSBERGEN – Hoe een vakantie in Frankrijk een fietstocht rond Gramsbergen kan veroorzaken.

Gemeentelijk sportpromotor Arjan Breukelman vertelde vrijdagmiddag tegen de leerlingen van groep 7/8 van basisschool De Spreng-el in Ane hoe hij op het idee was gekomen om fietsroutes voor kinderen te laten maken in de gemeente Hardenberg. Hij wilde twee jaar geleden met zijn kleine kinderen wandelen en zag bij de plaatselijke VVV een tocht speciaal voor kinderen. Terug in Nederland wist hij anderen warm te maken voor zijn idee om door middel van fietstochten met opdrachten en een beloning kinderen aan het bewegen te krijgen.

Het uiteindelijke resultaat van dat idee was een fietsroute rond Ane. Om te beginnen, want er zijn plannen voor routes bij het klooster in Sibculo, Rheeze, het Vechtpark en het Reestdal. Lees meer

Asbestscans voor gebouwen met kinderen

REGIO – De provincie Overijssel wil dat asbestdaken op gebouwen waar regelmatig veel kinderen of jongeren komen, snel worden aangepakt. Het gaat dan bijvoorbeeld om sportaccommodaties, maneges of andere club- en verenigingsgebouwen.

Om eigenaren van deze gebouwen te ondersteunen snel aan de slag te gaan met de vervanging van hun dak, kunnen zij op kosten van de provincie een asbestinventarisatie laten uitvoeren. Hiervoor zijn 100 inventarisaties beschikbaar. De actie richt zich op particuliere eigenaren, verenigingen en clubs; gemeentelijke gebouwen zijn uit gesloten.

Gezond en veilig
Gedeputeerde Annemieke Traag (Energie, Milieu en Europa): “Jongeren en kinderen zijn een doelgroep die wij willen beschermen tegen blootstelling aan schadelijke asbestvezels. Daarom is het belangrijk dat locaties waar veel jongeren en kinderen komen en waar ze vaak langdurig aanwezig zijn een gezonde en veilige plek vormen. Door eigenaren te helpen de eerste stap te zetten, hopen wij dat ze sneller tot uitvoering van een benodigde sanering overgaan.”

Locaties waaraan gedacht wordt zijn maneges, sportaccommodaties, clubgebouwen en verblijfsaccommodaties op recreatieterreinen. Gemeenten en belangenorganisaties zijn gevraagd om eigenaren van dit soort gebouwen in te lichten over de mogelijkheid voor een gratis asbestinventarisatie.

Voor voorwaarden en aanmelding kunnen dakeigenaren terecht op de website van de provincie www.overijssel.nl/asbestdaken.