Alleen gaswinning onder voorwaarden

HARDENBERG – Het beeld is dinsdagavond tijdens de oriënterende raadsvergadering in Hardenberg ontstaan alsof burgemeester en wethouders bij ook maar de geringste trilling van de bodem persoonlijk de gaskraan kunnen dichtdraaien. In werkelijkheid is er maar één persoon die kan besluiten of er wel of geen gas gewonnen wordt bij Hardenberg en dat is minister Wiebes van Economische Zaken. B&W kunnen wel adviseren te stoppen met de gaswinning als de veiligheid in het geding is en dat zullen ze ook doen, zo heeft het college de raad laten weten.

De gemeente Hardenberg moet uiterlijk 6 maart aan het ministerie van Economische Zaken een advies geven over de plannen van de NAM om tot 2033 gas te winnen in de omgeving van Hardenberg. Nu mag dat nog tot 2020, maar de NAM wil die periode verlengen. Dat advies wordt samen met de provincie Overijssel en waterschap Vechtstromen opgesteld. Lees meer

Lichten in wegdek bieden scholieren veiliger fietsroute

HARDENBERG – “We hebben iets nieuws”, zei wethouder Jannes Janssen maandagmiddag in het gemeentehuis van Hardenberg bij de ingebruikname van een bijzonder verkeerssysteem. Het is te hopen dat de afloop beter is dan het project van oud-KNVB-voorzitter Jos Staatsen, die 22 jaar geleden zei: “We gaan iets nieuws doen”. Zijn tv-zender Sport 7 stierf een roemloze dood.

Die roemloze dood kan ook het pilotproject in Hardenberg treffen, want het is een proef. De eerste pilot op dit gebied in Nederland, vertelde voorzitter Bert Boerman van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Oost-Nederland. Het ROV had gemeenten gevraagd mee te doen met proefprojecten om te kijken of de verkeersveiligheid verbeterd kan worden en Hardenberg had zich hiervoor aangemeld. Lees meer

Voetbalclub Bergentheim kan buren niet helpen

BERGENTHEIM – Voetbalvereniging Bergentheim heeft het niet voor elkaar gekregen dat bewoners van recreatiepark Moscou daar permanent mogen wonen. De club had dat graag gezien omdat dan de bewoners een oogje in het zeil konden houden op het naastgelegen sportpark.

Een wijziging van het bestemmingsplan of een persoonlijke gedoogbeschikking zou het beste zijn, vond de voetbalvereniging. In de gemeente Hardenberg mag echter niet permanent worden gewoond op een recreatiepark en B&W zijn niet van plan voor park Moscou een uitzondering te maken.

“Misschien dat de huidige landelijke discussie daar op den duur verandering in kan brengen”, laten B&W weten, “maar vooralsnog verandert het beleid niet.”

Tevredenheid over azc Heemserpoort

HARDENBERG – Minder asielzoekers in het azc Heemserpoort krijgt de buurt niet, want die wens is al vervuld. De buurtbewoners in Hardenberg-Heemserveen vroegen twee jaar geleden maximaal 500, het COA wilde 700. Door de verminderde instroom heeft het COA uiteindelijk het maximum op 500 gesteld, met ruimte voor noodopvang. Momenteel wordt aan ruim 450 asielzoekers onderdak geboden.

Toch heeft de buurt nog wel wat op het wensenlijstje staan, bleek uit de evaluatie van de bestuursovereenkomst die de gemeente met het COA heeft afgesloten. Helemaal bovenaan staat de verkeersveiligheid. Dat staat overigens altijd bovenaan, bij elk azc, vertelde COA-regiomanager Ron Ligthart. Lees meer

Baalderborg Groep koopt sta-op-bed

DEDEMSVAART – In het Verpleeghuis Van Dedem Marke wordt op 22 februari een sta-op-bed in gebruik genomen. Dit bed helpt mensen om zelfstandig in en uit bed te komen.

Soms hebben ouderen moeite om zelf in of uit het bed te komen. Het Sta-Op-Bed kan dan helpen. Het bed bestaat uit een elektrische bedbodem die zich opvouwt tot een stoel en haaks op het bed draait. Zo kan de gebruiker vanuit zitpositie makkelijk in- en uitstappen.

De oudere kan het geavanceerde bed zelf bedienen. Hierdoor, en door het gemak, is hij minder afhankelijk van de hulp van anderen.

Het verpleeghuis in Dedemsvaart heeft 1 bed tot zijn beschikking. In de komende maanden wordt onderzocht of het haalbaar is meer bedden te kopen en in te zetten.