Extra geld voor afronding project Bruchterbeek

BRUCHT – Waterschap Vechtstromen heeft 25.000 euro nodig voor het afronden van het project Bruchterbeek.

Met het opknappen van de beek, die uitmondt in de Vecht, is in september 2017 begonnen. Over een lengte van 700 meter is een stuw verwijderd die vervangen is door een vispassage. Hierdoor kunnen vissen vanuit de Vecht de beek gebruiken om te paaien. Daarnaast is de beek verbreed om neerslagpieken beter af te kunnen voeren.

Het bedrag voor de afronding komt bovenop de 100.000 euro die al eerder beschikbaar was gesteld. In maart 2018 moet het project Bruchterbeek helemaal afgerond zijn.

Foto’s Kiekdagen op interactief scherm

HARDENBERG – Honderdveertig historische foto’s op prikborden, nog meer in acht fotomappen, een paar honderd bezoekers die met name donderdagmiddag voor opstoppingen zorgden maar bovenal: een nieuw, interactief ‘sociaal scherm’ om de Kiekdagen makkelijker te maken.

De historische vereniging Hardenberg e.o. had donderdag en vrijdag haar nieuwste aanwinst opgesteld bij de andere afbeeldingen in museum ’t Stadhuus aan de Voorstraat. Via het aanraakscherm konden alle foto’s van de Kiekdagen op groot formaat worden bekeken, maar ook andere verzamelingen (foto’s, archeologie, video’s) waren bereikbaar. En wie over een smartphone beschikte met qr-reader of nfc (near field communication) kon de foto’s ook downloaden om thuis nog eens op zijn gemak te bestuderen.

Helft Overijsselse gemeenten verkoopt aandelen Vitens

HARDENBERG – Twaalf van de 25 Overijsselse gemeenten zijn ingegaan op het aanbod van provincie Overijssel om hun aandelen in waterleidingmaatschappij Vitens aan de provincie te verkopen. Met de transactie is een bedrag van € 41,7 miljoen gemoeid. Het aandelenkapitaal van de provincie in Vitens is uitgebreid van 6,4% naar 13,4%.

Hardenberg heeft haar aandelen Vitens niet verkocht. Het jaarlijkse dividend levert momenteel meer op dan rente over het verkoopbedrag. Vooral armlastige gemeenten zoals Almelo hebben van het aanbod gebruik gemaakt.

Ruimtevaartcollege in De Voorveghter

HARDENBERG – Het is theater De Voorveghter gelukt astronaut André Kuipers naar Hardenberg te halen. Kuipers trekt opnieuw langs Nederlandse theaters om aan de hand van foto’s en video’s te vertellen over zijn werk als ruimtevaarder.

Dat zijn verhaal niet alleen voor volwassenen interessant is werd in maart van dit jaar duidelijk, toen hij in fabriekshal van Witte van Moort in Vriezenveen 150 werknemers van het bedrijf en 200 leerlingen van scholengemeenschap Noordik wist te boeien met verhalen over zijn ruimtereizen.

Het ruimtevaartcollege wordt gehouden op donderdag 26 april, aanvang 20.15 uur.