Pleidooi voor fietspad IJhorst richting Balkbrug

BALKBRUG – Het dorp Balkbrug heeft een ultieme poging gedaan de gemeenteraad van Hardenberg zo ver te krijgen dat er toch een fietspad wordt aangelegd van de gemeentegrens met Staphorst naar Oud Avereest/Balkbrug. Het is een stuk van 1,8 kilometer dat ontbreekt in de plannen van de gemeente Staphorst om de Heerenweg en Groot Oever vanaf IJhorst veiliger te maken voor fietsers.

Het fietspad is volgens gemeente Hardenberg niet direct een noodzakelijke voorziening. Het is geen weg die volop gebruikt wordt door fietsers, zoals wegen naar scholen, werk, ziekenhuis of station. In de ogen van het college is het vooral een toeristische route, die daarom niet bovenaan de prioriteitenlijst staat.

Voorzitter Gerrie Kleene van LTO Noord probeerde dinsdagmiddag tijdens de oriënterende raadsvergadering de raadsleden duidelijk te maken dat ze toch echt geld moeten vrijmaken voor het laatste stuk fietspad. Volgens haar is de voornaamste reden veiligheid, voor fietsende scholieren, forenzen en toeristen. De weg is 100 jaar oud en is in al die jaren nooit aangepast, ondanks de sterk toegenomen verkeersdruk en meer en vooral bredere landbouwvoertuigen. Haar pleidooi werd vergezeld van het aanbieden van een petitie met 400 handtekeningen.

De meeste raadsfracties wilden daarna van wethouder Te Rietstap weten wat de mogelijkheden voor Balkbrug waren. Hij liet weten dat aan het eind van het jaar een plan wordt gepresenteerd waarin de mobiliteit in de hele gemeente wordt meegenomen. Wel gaf hij alvast aan dat er meer wensen voor veilige fietsverbindingen zijn, bijvoorbeeld in Schuinesloot en in het zuiden van de gemeente. Alle wensen honoreren zal niet lukken, omdat dat te veel geld kost. Uiteindelijk zal de raad moeten aangeven of er ook geld voor het fietspad langs Groot Oever wordt vrijgemaakt of niet.