Rem op economische groei door gebrek aan personeel

De economische regio Zwolle, waartoe Hardenberg behoort, heeft te weinig arbeidskrachten. Dat blijkt uit onderzoek van VNO-NCW en MKB. Het gaat om een derde van alle bedrijven, die op dit moment 4500 arbeidskrachten tekort hebben, wat oploopt tot 5500 in 2020.

De arbeidsmarkt staat onder druk door de beperkte aanwas van jongeren en het krappe aanbod van werknemers met het juiste profiel. De tekorten zijn vooral voelbaar in de sectoren ‘informatie en communicatie’, ‘vervoer en opslag’ en ‘bouw en installatietechniek’.

Regionale aanpak
Om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken is volgens de bedrijven een regionale aanpak nodig. Jongeren interesseren in de sectoren met tekorten, werknemers omscholen en banen creëren voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt of een arbeidsbeperking.
VNO-NCW regio Zwolle en MKB Regio Zwolle pleiten voor de ontwikkeling van een Regionaal Ontwikkelingsfonds om de scholing voor werkenden te kunnen betalen.