Ruimhartig beleid voor mensen met een arbeidsbeperking

HARDENBERG – B&W van Hardenberg willen ruimhartig omgaan met de mogelijkheden om mensen te helpen die vanwege een arbeidsbeperking geen regulier werk kunnen doen. Voor hen is er de regeling Nieuw Beschut Werk.

Om voor Beschut Werk in aanmerking te komen moet het UWV een verklaring afgeven, dat iemand niet kan werken vanwege een lichamelijke of geestelijke beperking. De gemeente wil echter ook mensen helpen die ‘te goed’ zijn voor zo’n verklaring maar die toch geen baan kunnen vinden vanwege hun beperking. B&W gaan daarom de gemeenteraad voorstellen ruimhartiger met de mogelijkheden om te gaan dan de wet aangeeft.

Het voorstel van het college komt niet uit de lucht vallen: vanaf september 2016 heeft de gemeente Hardenberg in samenwerking met de sociale werkvoorziening Larcom en de gemeente Ommen een succesvolle proef gedaan met Nieuw Beschut Werk. In de proef is ervaring opgedaan met de begeleiding die de mensen nodig hebben en met de kosten van deze begeleiding. De doelgroep was (en is) mensen uit de sociale werkvoorziening, het praktijkonderwijs en de voormalige regeling Wajong.

De kosten per deelnemer aan Nieuw Beschut Werk zijn vergelijkbaar met die van een uitkering. Ten opzichte van een uitkering is het voordeel van Nieuw Beschut Werk dat men financieel zelfstandig wordt en een bijdrage levert aan de maatschappij. Het is de bedoeling dat de werknemers in Nieuw Beschut Werk een vaste aanstelling krijgen bij Larcom.