Scheiding Ommen-Hardenberg niet goedkoop

HARDENBERG – De ambities van Hardenberg op het gebied van wonen, sociale ondersteuning, toerisme en het opvangen van de gevolgen van klimaatveranderingen kosten geld. Veel geld. Om de plannen van B&W en gemeenteraad uit te voeren is goede ambtelijke steun onontbeerlijk, schrijven B&W. Dat kan nu weer, omdat de ambtelijke fusie van Hardenberg met Ommen per 1 januari 2019 ongedaan wordt gemaakt,

Het probleem is alleen dat Ommen straks weinig personeel in dienst heeft en Hardenberg veel. Ommen is wel verplicht om gedurende een aantal jaren diensten af te nemen van Hardenberg, maar het is niet de bedoeling dat Hardenberg aan het eind van die periode met een overschot aan ambtenaren komt te zitten. Gelet op het aantal ambtenaren dat binnen enkele jaren met pensioen gaat bestaat de vrees niet dat Hardenberg te veel ambtenaren heeft als Ommen geen diensten meer wil afnemen.

Sluitende meerjarenbegroting
De kosten en baten van de ontvlechting van de BOH (Bestuursdienst Ommen-Hardenberg) staan in de begroting die de raad komende maand zal bespreken.
Daarin staat ook dat B&W staan voor een financieel solide beleid, volgens het uitgangspunt dat de meerjarenbegroting structureel sluitend is. Ook de algemene reserve is op niveau en de schuldpositie van de gemeente is houdbaar.
Het college wil de belastingtarieven in principe alleen verhogen met de inflatiecorrectie. Er gaan zelfs tarieven naar beneden, als het aan B&W ligt. De hondenbelasting wordt namelijk verlaagd met 25.000 euro in 2019, oplopend tot 100.000 euro in 2022.

Nieuw beleid
Geld voor nieuw beleid is er ook. De reservepot van Hardenberg is beter gevuld dan nodig is. In de huidige raadsperiode 2018-2022 is daardoor ruimte om meer dan 8 miljoen euro te besteden aan nieuwe zaken. Onder meer voor privatisering sportpark De Boekweit in Dedemsvaart, herinrichting sportpark De Boshoek in Hardenberg, vernieuwing van het centrum van Balkbrug en voor het onderhanden nemen van de parkeerplaatsen van de sportparken in Gramsbergen en Slagharen. Voor bruggenonderhoud is extra geld beschikbaar, net als voor het verbeteren van de bewegwijzering van het fiets- en wandelnetwerk Vechtdal en het vervangen van de toplaag van enkele kunstgrasvelden.

Exportbelasting
Op een deel van de extra kosten die Hardenberg maakt heeft de gemeente geen invloed, omdat ze worden veroorzaakt door maatregelen in Den Haag. Hardenberg betaalt momenteel geen afvalstoffenbelasting, omdat het afval wordt verbrand in Duitsland, net over de grens met Coevorden. Met ingang van volgend jaar wil de regering dat er een exportbelasting wordt betaald, waardoor Hardenberg 160.000 euro extra kwijt is.