Schop in de grond voor nieuwe school Bruchterveld

BRUCHTERVELD – De officiële start van de bouw is donderdag 9 mei, maar er wordt al volop gewerkt rond basisschool De Wiekslag in Bruchterveld. Jongstleden dinsdag heeft de gemeenteraad geld beschikbaar gesteld om de school toekomstbestendig te maken.

Het schoolbestuur heeft in de aanloop naar de nieuwbouw ook een organisatorische vernieuwing ondergaan: de 107-jarige vereniging is veranderd in een stichting. Makkelijker om met toekomstige partners samen te werken, eventueel te fuseren of financieel steviger met de voeten in de aarde te staan.

Na het opruimen van bestrating en het verwijderen van boompjes en struikgewas wordt het nieuwe gedeelte samen met (en gekoppeld aan) dorpshuis De Heujmansbelt gebouwd. Na de verhuizing gaat de oude school tegen de vlakte. Op die plek wordt het nieuwe schoolplein gemaakt, op een strook langs de Hoopsteeweg na. Daar heeft de school grond verkocht voor de bouw van vijf seniorenwoningen, waar al meer dan voldoende belangstelling voor bestaat. Het geld dat deze verkoop oplevert wordt weer in de nieuwbouwplannen van school en kinderopvang gestoken.
Het is de bedoeling dat de nieuwe school in januari 2020 door leerlingen en personeel betrokken kan worden.