Tevredenheid over azc Heemserpoort

HARDENBERG – Minder asielzoekers in het azc Heemserpoort krijgt de buurt niet, want die wens is al vervuld. De buurtbewoners in Hardenberg-Heemserveen vroegen twee jaar geleden maximaal 500, het COA wilde 700. Door de verminderde instroom heeft het COA uiteindelijk het maximum op 500 gesteld, met ruimte voor noodopvang. Momenteel wordt aan ruim 450 asielzoekers onderdak geboden.

Toch heeft de buurt nog wel wat op het wensenlijstje staan, bleek uit de evaluatie van de bestuursovereenkomst die de gemeente met het COA heeft afgesloten. Helemaal bovenaan staat de verkeersveiligheid. Dat staat overigens altijd bovenaan, bij elk azc, vertelde COA-regiomanager Ron Ligthart. De gemeente wil er echter wel iets aan doen. Binnenkort wordt bekeken of een verkeersdeskundige hiervoor ingeschakeld kan worden. Wat die waarschijnlijk als eerste zal adviseren is het aanbrengen van meer en betere verlichting. In veel landen waar asielzoekers vandaan komen is shared space – voetgangers en vervoermiddelen samen op weg – een normale gang van zaken, maar in Nederland is alles netjes geordend met voor elke soort een eigen weg. Wie dat niet gewend is kan vooral in donkere tijden van de dag voor problemen zorgen, is de ervaring.

Verder wil men graag wat minder samenscholingen bij de Rabobank, de bushalte aan de Jachthuisweg en bij Aldi Marslanden, zo hebben buurtbewoners tijdens het Omwonendenoverleg aangegeven. Ook op de wensenlijst staat het verbeteren van de leefbaarheid rond het azc door Social Sofa’s te plaatsen, een natuurlijk ontmoetingsplek voor buurtbewoners en bewoners van het azc. Over die ontmoetingen is het COA erg tevreden, vertelde Ligthart. Er zijn veel vrijwilligers actief die op allerlei manieren asielzoekers bijstaan, met ze gaan sporten, hun kinderen opvangen of meehelpen met taal- en inburgeringsactiviteiten. Toen het azc in 2016 de deuren opende waren er al veel vrijwilligers en dat is eigenlijk zo gebleven. Ligthart: “Het is niet zo nu het nieuwtje eraf is dat we vrijwilligers zoeken, het aanbod is nog steeds groot.”

Volgens Ron Ligthart is het azc Heemserpoort een goed lopend asielzoekerscentrum, met veel activiteiten door en met Hardenbergers en weinig ‘gedoe’. “We voelen ons enorm welkom”, vertelde hij, “niet alleen door de politiek maar vooral door de buurt, de scholen, kerken en verenigingen. We moeten er samen een goede leefgemeenschap van maken en dat gebeurt ook.”