VVD: “Ambtenaren moeten durf tonen”

HARDENBERG – De ambtenaren van de gemeente Hardenberg die zich met financiën bezighouden moeten wat meer durf tonen. Op die manier wordt waarschijnlijk het verschil tussen begroting en werkelijk resultaat kleiner, denkt de VVD. De partij stelde dinsdagavond vragen over het verwachte tekort over 2018 en het uiteindelijke grote overschot.

In november kwam het college met de boodschap dat een tekort werd verwacht, terwijl nog geen half jaar later duidelijk is geworden dat er miljoenen naar de reservepot overgemaakt kunnen worden. Hoe kan dat, wilde VVD-fractievoorzitter Bert Gelling weten.

Volgens verantwoordelijk wethouder Martijn Breukelman kwam dat onder meer doordat meer grond was verkocht dan verwacht, er zaten minder mensen in de bijstand dan gedacht en de ambtelijke breuk met Ommen kostte minder dan was berekend.
“Bovendien zit het wat ingebakken in de cultuur van dit gemeentehuis”, vertelde Breukelman. “Voorzichtigheid is troef. De minnen worden meteen bekend gemaakt, de plussen worden niet meteen gemeld, omdat men wil zien of het daadwerkelijk zo is en of het positieve verhaal wordt doorgezet. Erg behoedzaam”, aldus de wethouder.
Gelling vond dat dit anders moest, want dan kon de raad eerder actie ondernemen. Misschien waren de ambities van het college dan wel bijgesteld en was er meer geïnvesteerd het komende jaar. Dat eerste was Breukelman met hem eens: áls er geld wordt overgehouden moet dat voortaan eerder worden gemeld en niet pas bij het bespreken van de jaarrekening.

Een poging van Gelling om Breukelman politiek een beentje te lichten lukte niet. Hij wilde weten wanneer de wethouder precies op de hoogte was geweest van de omslag van relatief klein tekort naar relatief groot overschot. Als dat al eind vorig jaar was geweest had Breukelman belangrijke informatie achtergehouden. De verklaring van de wethouder dat dit pas bij het opmaken van de rekening en het verslag van de accountant bekend was haalde meteen alle kou uit de lucht.